Return to wholeness

Friday, April 29, 2011

Dr.Deepak Chopra, Dr. Stephanie Simonton ve Dr.David Simon'dan kanserli hastalar için son derece güzel öneriler ve rehberli imgeleme alıştırmaları.